TRƯỜNG VIỆT NGỮ HOÀI HƯƠNG

HOAI HUONG VIETNAMESE SCHOOL

THÔNG BÁO - NOTICE


ĐĂNG KÝ HỌC - REGISTRATION:


NGHỈ LỄ - SCHOOL CLOSING DATES:

    School will close on the following days:
  • Tết - Lunar New Year  - Feb 11th, 2018

CHƯƠNG TRÌNH HỌC - SCHOOL-YEAR PROGRAM