TRƯỜNG VIỆT NGỮ HOÀI HƯƠNG

HOAI HUONG VIETNAMESE SCHOOL

THÔNG BÁO - NOTICE


ĐĂNG KÝ HỌC - REGISTRATION:


NGHỈ LỄ - SCHOOL CLOSING DATES:

    School will close on the following days:
  • Tết Nguyên Đán - Lunar New Year - January 29th, 2017
  • Spring Break - April 9th and April 16th, 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỌC - SCHOOL-YEAR PROGRAM