TRƯỜNG VIỆT NGỮ HOÀI HƯƠNG

HOAI HUONG VIETNAMESE SCHOOL

SỨ MỆNH CỦA TRƯỜNG

Trường Việt Ngữ Hoài Hương được thành lập để tạo cơ hội học hỏi ngôn ngữ, truyền thống văn hoá Việt Nam cho thế hệ trẻ tại hải ngoại mà không liên quan đến tôn giáo và chính trị trong xã hội Hoa Kỳ.


MISSION STATEMENT

The mission of Hoai Huong is to provide opportunities to learn and become fluent in Vietnamese language, culture, and values with no affiliation to religion nor politics in the American society.