TRƯỜNG VIỆT NGỮ HOÀI HƯƠNG

HOAI HUONG VIETNAMESE SCHOOL

THÔNG BÁO - NOTICE

 • REGISTRATION FOR THE 2023-2024 SCHOOL YEAR IS NOW OPEN.
  • Click HERE to register

 • First day of Fall Semester: Septemper 10th, 2023
 • First day of Spring Semester: January 7th, 2024
 • Last day of School: May 19th, 2024

NGHỈ LỄ - SCHOOL CLOSING DATES:

 • Nghỉ Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving)  - Nov 26th, 2023
 • Nghi Lễ Giáng Sinh (Christmas)  - Dec 24th, 2023
 • Nghỉ Năm Mới (New Year)  - Dec 31st, 2023
 • Nghỉ Tết Nguyên Đán (Lunar New Year)  - Feb 11th, 2024
 • Nghỉ Spring Break  - Mar 24th - 31st, 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌC - SCHOOL-YEAR PROGRAM