TRƯỜNG VIỆT NGỮ HOÀI HƯƠNG

HOAI HUONG VIETNAMESE SCHOOL

THÔNG BÁO - NOTICE

  • NEW ==> SCHOOL IS CLOSED SUNDAY Jan 13th, 2019 DUE TO INCLEMENT WEATHER

  • NEW ==> REGISTRATION FOR SPRING 2019 is closed

NGHỈ LỄ - SCHOOL CLOSING DATES:

  • Nghỉ Tết Nguyên Đán (Lunar New Year)  - Feb 10th, 2019
  • Nghì Đại Học Spring Break  - Mar 17th, 2019
  • Nghì Trung Học và Tiểu Học Spring Break  - Apr 21st, 2019

CHƯƠNG TRÌNH HỌC - SCHOOL-YEAR PROGRAM