TRƯỜNG VIỆT NGỮ HOÀI HƯƠNG

HOAI HUONG VIETNAMESE SCHOOL

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Trường Việt Ngữ Hoài Hương dùng sách giáo khoa của nhà sách Văn Lang cùng bài soạn thêm của thầy cô để giảng dạy cho các học sinh. Chưong trình học gồm có 12 cấp, học sinh được chia theo cấp lớp xét theo trình độ của bài thi và lứa tuổi của mình.


Sách Giáo Khoa


Adode Reader để đọc sách giáo khoa